Theses 

Vliv výuky AJ v mateřské škole na úspěšnost dětí v předmětu anglický jazyk na ZŠ – Lenka MACÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka MACÁKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv výuky AJ v mateřské škole na úspěšnost dětí v předmětu anglický jazyk na ZŠ

The influence of teaching English in pre-school education on the success of learners in English language teaching in elementary schools.

Anotace: Tématem bakalářské práce je vliv výuky anglického jazyka v mateřské škole na úspěšnost dětí v předmětu anglický jazyk na ZŠ. Teoretická část práce podává obraz o jazykové politice ČR a představuje kurikulární dokumenty ČR. Prezentuje názory odborníků na problematiku předškolní výuky AJ a uvádí klíčové faktory jako je věk dětí, kontinuita výuky a odborné a kvalifikované vedení, které mají vliv na rané osvojování cizího jazyka. Vymezuje předškolní období a představuje vhodné metody a formy práce pro cizojazyčnou výuku v preprimárním věku. Praktická část práce je zaměřena na názory a zkušenosti s osvojováním cizího jazyka v předškolním věku z pohledů učitelů anglického jazyka základních škol, dětí, které se s cizím jazykem setkaly již v preprimárním vzdělávání, a rodičů těchto dětí.

Abstract: The topic of this thesis is the effect of preschool English education on the success of children in English language at primary school. The theoretical part provides a picture of the language policy of the Czech Republic and presents the curricula of the Czech Republic. It presents the views of experts on the issue of preschool English education and identifies key factors, such as the age of the children, the continuity of the education, and professional and qualified management, which have an impact on the early learning of a foreign language. It defines the preschool period and presents suitable methods and forms for foreign language education at the pre-primary age. The practical part focuses on the opinions and experiences with learning a foreign language in preschool from the point of view of primary school English teachers, children who have had experience with a foreign language in pre-primary education, and the parents of these children.

Klíčová slova: Anglický jazyk, předškolní věk, osvojování cizího jazyka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016
  • Zveřejnit od: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37610 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MACÁKOVÁ, Lenka. Vliv výuky AJ v mateřské škole na úspěšnost dětí v předmětu anglický jazyk na ZŠ. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz