Mgr. Daniel Renčiuk, Ph.D.

Doctoral thesis

Vztah mezi primární strukturou a konformací DNA biologicky důležitých oblastí lidského genomu

Relationship between DNA primary structure and conformation of biologically important regions of the human genome.
Anotácia:
Lidská DNA vytváří kromě klasické dvoušroubovice řadu neobvyklých sekundárních struktur: Z-DNA, vlásenky, cytosinové a guaninové kvadruplexy. Tyto struktury jsou často součástí regulačních oblastí genů, v řadě případů je jejich přítomnost spojena s výskytem nějakého onemocnění. Pomocí CD spektroskopie, UV absorpční spektroskopie, polyakrylamidové gelové elektroforézy a využitím chemických a enzymatických …viac
Abstract:
Besides classic double-helix, human DNA forms number of unusual secondary structures: Z-DNA, hairpins, cytosine and guanine quadruplexes. These structures are usually part of a gene regulatory sequences, in many cases their presence corresponds to several diseases. Using CD spectroscopy, UV absorption spectroscopy, polyacrylamide gel electrophoresis and chemical and enzymatic probes I studied conformational …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2009
  • Vedúci: prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology