Bc. Martin Zdeněk, DiS.

Diplomová práce

Probační a mediační služba z pohledu středoškolské mládeže

Probation and Mediation Service from the perspective of high school students
Anotace:
Anotace Název práce: Probační a mediační služba z pohledu středoškolské mládeže Příjmení a jméno autorky: Bc. Martin Zdeněk DiS. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Libor Musil, CSc Konzultantka: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 18 836 Klíčová slova: Probační a mediační služba, mediace, probace, efektivita, informovanost, restorativní justice …více
Abstract:
Annotation Name: Probation and Mediation Service from the perspective of high school students Surname and name of the author: Bc. Martin Zdenek DiS. Leader: Prof. PhDr. Libor Musil Consultant: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková Institution: Masaryk University Brno, Faculty of Social Studie Word count: 18 836 Keywords: Probation and Mediation Service, mediation, probation, efficiency, awareness, restorative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií