Jana Simanová

Bakalářská práce

Počítačová kriminalita

Computer Crime
Abstract:
This work deals with the criminal aspects of the possible misuse of computers. For this abuse is characteristic that computer technology is its the tool or object. We speak about a specific type of crime - computer crime. Computer crime encompasses any criminal act dealing with computers and networks. Common to each category of crime is that they may be committed on a mass-scale and with a great geographical …více
Abstract:
Práca sa zaoberá trestnoprávnymi aspektmi možného zneužitia výpočtovej techniky. Pre toto zneužitie je charakteristické, že výpočtová technika je jeho nástrojom alebo predmetom. Hovoríme o špecifickom druhu trestnej činnosti – počítačovej kriminalite. Počítačová kriminalita zahŕňa akýkoľvek trestný čin týkajúci sa počítačov a sietí. Spoločným prvkom pre všetky kategórie trestnej činnosti je, že ich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Klátik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře