Bc. Kateřina Havlíčková

Diplomová práce

Efektivita reklamní kampaně inzerované v televizním vysílání

The Efficiency of an Advertising Campaign Aired on Television
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Efektivita reklamní kampaně inzerované v televizním vysílání“ je zaměřena na problematiku inzerování reklamy v televizi. Televizní vysílání je z hlediska účinnosti reklamy nadále jednou z nejvýznamnějších možností pro prezentaci reklamních sdělení. Tato práce popisuje vztahy mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty, které se do procesu zveřejňování reklamních spotů sdružených …více
Abstract:
The master thesis called “The efficiency of an advertising campaign aired on television” is focused on broadcast advertising on TV. In terms of advertising efficiency, television broadcast continues to be one of the most important ways to present advertisements. The thesis describes relations between individual stakeholders that take active part in the process of publishing advertising spots associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/xiuhv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze