Theses 

Značka jako zábava – Bc. Tomáš Svoboda

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Tomáš Svoboda

Master's thesis

Značka jako zábava

Branded Entertainment

Abstract: Diplomová práce se zabývá relativně novým netradičním nástrojem propagačního mixu branded entertainment. Zkoumá jeho podoby a definuje důvody jeho vyšší efektivity oproti tradiční televizní reklamě. Součástí deskripce branded entertainment je i porovnání s jeho starší variantou product placement. Pro tyto účely využívá práce příkladů z praxe, ve kterých poukazuje na nedostatky staršího konceptu a předkládá důvody, proč by firmy měly přecházet na nový. Praktická část se soustředí na průzkum míry použitelnosti konceptu českými společnostmi a předkládá příklad, jak nejlépe postupovat při tvorbě vlastního projektu branded entertainment.

Abstract: The diploma thesis deals with a relatively new tool of non-traditional promotional mix called branded entertainment. It examines its form and defines the reasons for its higher efficiency compared to traditional television advertising. A part of the description of branded entertainment is its comparison with older variant product placement. For this purpose, the work uses examples from practice, in which points out the shortcomings of the older concept and presents the reasons why companies should move to the new concept. The practical part is focused on the survey of applicability of the concept for czech companies and presents an example of the best way how to create their own branded entertainment project.

Keywords: branded entertainment, branded content, advertiser founded content, product placement, communication mix

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2012
  • Supervisor: PhDr. Ladislava Knihová, MBA
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 06:42, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz