Bc. Lucie Kalandříková

Bakalářská práce

Hudba v televizních reklamách a její možné působení na diváka

Music in TV commercials and its possible influence on the viewer
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Hudba v televizních reklamách a její možné působení na diváka“ popisuje reklamu, hudbu v ní použitou a její působení na diváka. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je zaměřena na hudbu v reklamě, její vymezení a popis, jaká hudba může v reklamě znít. Věnuje se také psychologii reklamy. Tedy skrze jaké psychologické prostředky na nás nejen …více
Abstract:
This bachelor thesis „Music in TV commercials and its possible influence on the viewer” describes advertising, the music in it and its influence on the viewer. The work is divided into two parts – theoretical and research. Theoretical part is focused on the music in advertising, its definition and description, what kind of music is played in advertisements. It also deals with advertising psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání