Zdeňka Novotná

Diplomová práce

Situace ve stravování školních dětí a mládeže z pohledu sociálního pedagoga

The situation in boarding of school and young people from the view of social pedagogue
Anotace:
Diplomová práce sleduje situaci ve stravování školních dětí a mládeže na vybraných regionálních školách. Účelem práce je odhalit na jedné straně skutečnou situaci ve stravování dětí a mládeže a na straně druhé představit pedagoga jako průvodce při osvojování si vědomostí z oblasti zdravé výživy. Vhodné stravovací chování naučené v dětství provází jedince celým životem a je jedním z hlavních předpokladů …více
Abstract:
Thesis is monitoring the situation of the pupils and young people catering in the chosen regional schools. The purpose of this thesis is to disclose the real situation of the pupils and young people catering on the one hand and to introduce a pedagogue as a guide in process of learning the information from the area of healthy nutrition on the other hand. The appropriate boarding behavior learned from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM203

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 4. 2010
  • Vedoucí: Alena Merkunová
  • Oponent: Jan Sýkora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv