Bc. Tomáš Hrdý

Master's thesis

Stanovení maximálního spiroergometrického výkonu a maximální transportní kapacity pro kyslík u pacientek s kardiovaskulárním onemocněním před a po kardiovaskulární rehabilitaci

Determination of maximum spiroergometric performance and maximum aerobic capacity in patiens with cardiovascular disease before and after cardiac rehabilitation
Abstract:
Cílem této práce bylo zhodnotit efekt 3 měsíční ambulantní řízené kardiovaskulární rehabilitace v rámci II. fáze rehabilitace pacientů s kardiovaskulárním onemocněním na vybraných parametrech tělesné výkonnosti a aerobní kapacity u souboru 10 žen s kardiovaskulárním onemocněním. Průměrný věk pacientek byl 63,5 ± 9 let. Průměrná ejekční frakce levé komory srdeční byla 55,9 ± 9,6%. K testování vybraných …more
Abstract:
The aim of this master thesis was to evaluate the effect of 3-month controlled outpatient cardiac rehabilitation within II. phase of the rehabilitation of patients with cardiovascular disease on the selected parameters of physical performance and aerobic capacity in a group of 10 women with cardiovascular disease. The mean age of the patients was 63,5 ± 9 years. The mean ejection fraction of the left …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta