Monika Kovačová

Bakalářská práce

Analýza image Vysoké školy ekonomické v Praze

Image analysis - The University of Economics, Prague
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou image vzdělávací instituce. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z marketingu -- pojem značka, řízení značky v průběhu času, image značky a metody její analýzy. Zkoumaným objektem je v praktické části Vysoká škola ekonomická v Praze. Zde je analyzována její současná image z pohledu jednotlivých cílových skupin. Cílem je zjistit silné a slabé stránky školy …více
Abstract:
This thesis deals with the image of educational institutions. The theoretical part explains the basic terms of marketing - brand, brand management over time, brand image and image analysis methods. The examined object of the practical part is The University of Economics, Prague. This section analyzes the current image from the perspective of various target groups. The aim is to find out the strengths …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57346

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod