Bc. Marie Oulehlová

Bachelor's thesis

Problémy věřících pedagogů v období totality

The Problems of believing pedagogues in era of totality
Abstract:
Bakalářská práce „Problémy věřících pedagogů v období totality“ pojednává o stavu školství od roku 1948 po rok 1989. Hlavním cílem práce je poukázat na problém náboženské otázky v této době a na porušování základních lidských práv, a to hlavně svobody vyznání. Práce má ukázat, jaké potíže měli věřící pedagogové. V práci jsou uvedeny skutečné případy pedagogů, kteří tuto situaci sami prožili. V teoretické …more
Abstract:
My bachelor thesis called „The problems of believing pedagogues in time of totality“ treats of situation of the educational system in years 1948 - 1989. The main point of my thesis is to refer to the problems of religious question in that time and of infringement of basic humen rights, first of all freedom of religion. This thesis shall show, what problems had the believing pedagogues. In the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Šuráňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta