Bc. Marie Oulehlová

Bachelor's thesis

Problémy věřících pedagogů v období totality

The Problems of believing pedagogues in era of totality
Anotácia:
Bakalářská práce „Problémy věřících pedagogů v období totality“ pojednává o stavu školství od roku 1948 po rok 1989. Hlavním cílem práce je poukázat na problém náboženské otázky v této době a na porušování základních lidských práv, a to hlavně svobody vyznání. Práce má ukázat, jaké potíže měli věřící pedagogové. V práci jsou uvedeny skutečné případy pedagogů, kteří tuto situaci sami prožili. V teoretické …viac
Abstract:
My bachelor thesis called „The problems of believing pedagogues in time of totality“ treats of situation of the educational system in years 1948 - 1989. The main point of my thesis is to refer to the problems of religious question in that time and of infringement of basic humen rights, first of all freedom of religion. This thesis shall show, what problems had the believing pedagogues. In the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Šuráňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta