Bc. Kristýna Nováková

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí v podobě povodní

Integrated rescue system and emergency response in the form of floods
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje tématu Integrovaného záchranného systému a řešení mimořádných událostí v podobě povodní. Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Diplomová práce je zaměřena na vymezení stěžejních pojmů k celistvému pochopení, jak tento systém funguje a definuje všechny …více
Abstract:
This master thesis is dedicated to the Integrated Rescue System and the solution of emergencies in the form of floods. Integrated rescue system means a coordinated procedure of its components in preparation for emergencies and in carrying out rescue and liquidation works. The thesis aims at defining the key concepts to understand how this system works and defines all the components that are part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Kadlec Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní