Nicola Strouhalová

Bachelor's thesis

Komplikace neuroaxiální anestezie u porodu-postpunkční cephalea

Complications of neuraxial anesthesia in childbirth-postpuncture cephalea
Abstract:
Tématem bakalářské práce jsou komplikace neuroaxiální anestezie a postpunkční cephalea. Jedná se o teoreticko-průzkumnou práci. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy neuroaxiální anestezie, jejich historii, charakteristiku, postup a komplikace s nimi spojené. Průzkumná část se věnuje retrospektivní studii četnosti komplikací po neuroaxiální anestezii ve vybraném časovém období v nemocnici …more
Abstract:
The main subject of this Bachelor thesis is complications of neuraxial anesthesia and postpuncture cephalea. It is theoretical-surveyal thesis consisting of theoretical and practical parts. Theoretical part is focused on different types of neuraxial anesthesia, their history, characteristics, procedure and the complications related. Practical part pursues the retrospective study of frequency of complications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Helena Poláčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Strouhalová, Nicola. Komplikace neuroaxiální anestezie u porodu-postpunkční cephalea. Pardubice, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií