Nicola Strouhalová

Bachelor's thesis

Komplikace neuroaxiální anestezie u porodu-postpunkční cephalea

Complications of neuraxial anesthesia in childbirth-postpuncture cephalea
Anotácia:
Tématem bakalářské práce jsou komplikace neuroaxiální anestezie a postpunkční cephalea. Jedná se o teoreticko-průzkumnou práci. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy neuroaxiální anestezie, jejich historii, charakteristiku, postup a komplikace s nimi spojené. Průzkumná část se věnuje retrospektivní studii četnosti komplikací po neuroaxiální anestezii ve vybraném časovém období v nemocnici …viac
Abstract:
The main subject of this Bachelor thesis is complications of neuraxial anesthesia and postpuncture cephalea. It is theoretical-surveyal thesis consisting of theoretical and practical parts. Theoretical part is focused on different types of neuraxial anesthesia, their history, characteristics, procedure and the complications related. Practical part pursues the retrospective study of frequency of complications …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2023
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Helena Poláčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strouhalová, Nicola. Komplikace neuroaxiální anestezie u porodu-postpunkční cephalea. Pardubice, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií