Nikola Minářová

Bachelor's thesis

Právní úprava rozvodu manželství a její správní, ekonomické a společenské aspekty

Abstract:
Bakalářská práce analyzuje současnou právní úpravu rozvodu manželství v České republice včetně veřejnoprávních, ekonomických a společenských souvislostí. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající se manželství, rodiny, společného jmění manželů a zániku manželství. Druhá kapitola se zabývá příčinami, průběhem a dopadem rozvodu. Práce se okrajově věnuje porozvodové péči. Praktická část …more
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the current legal regulation of marriage divorce in the Czech Republic, including public, economic and social relations. The first chapter explains the basic concepts related to marriage, family, joint property of spouses and the termination of marriage. The second chapter deals with causes, course and impact of divorce. The work is marginal to the caretaker care. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Minářová, Nikola. Právní úprava rozvodu manželství a její správní, ekonomické a společenské aspekty. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration