Bc. Eva Benedek

Diplomová práce

Aplikácia dane z príjmov zo závislej činnosti v konkrétnej daňovej jednotke

Application of income tax from employment in a particular tax unit
Abstract:
The thesis deals with the application of taxes on income from employment in a particular tax unit. The first chapter focuses on the general characteristics of the income tax, development tax and the classification of different perspectives. I focused on the characteristics of income tax from wages. The second chapter focuses on the analysis of rights and obligations of the employer to the state budget …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou dane z príjmu zo závislej činnosti v konkrétnej daňovej jednotke. Prvá kapitola je zameraná na všeobecnú charakteristiku dane z príjmu, vývojom daní, ako aj klasifikáciou z rôznych hľadísk. Podrobnejšie sa zaoberáme charakteristikou dane z príjmu zo závislej činnosti. Druhá kapitola je zameraná na implementáciu práv a povinnosti zamestnávateľa voči štátnemu rozpočtu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK