Bc. Irena Palichová

Diplomová práce

Byrokracie ve veřejné správě

Bureaucracy in Public Service
Anotace:
Tématem práce je byrokracie ve veřejné správě. Jednotlivé kapitoly popisují byrokracii v jejím vývoji a historických souvislostech od diletantské formy správy až po vydělení jejích charakteristických rysů. Z teorie byrokracie Maxe Webera vychází také kritika funkcí byrokratické formy správy zaměřená na komunikační bariéry a nezamýšlené důsledky, které přináší byrokratizace. Reakcí na kritiku byrokracie …více
Abstract:
The topic of this thesis is bureaucracy in public administration. The thesis describes the development and historical context of bureaucracy from dilettantish administration to separation of its characteristic features. The criticism of the bureaucratic form of administration results also form the theory of bureaucracy by Max Weber which is focused on communication barriers and unintended consequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta