Michal Zahel

Bakalářská práce

Návrh větrání porubu č. 40 900 umístěného pod patrem 9. kry Závodu Důl Darkov

A proposal of the coal face ventilation no. 40 900, located under the main haulage level of the 9. Seam on the Darkov Mine
Anotace:
V této práci je zpracován návrh větrání porubu č. 40 900 umístěného podpatrově v 9. kře Závodu důl Darkov s porovnáním výsledných hodnot získaných z počítačového programu NetzCAD a hodnot naměřených přímo v dole, na konkrétní trase v daném samostatném větrním oddělení 40. sloje 9. kry umístěné pod patrem. V práci je podrobně vysvětlena problematika podpatrového dobývání, jeho schéma, výhody, nevýhody …více
Abstract:
Proposal for ventilation coal face no. 40900 located in the 9th race of the floe mine Darkov is described in this thesis. Resulting values are compared with values from the computer programme NetzCAD. Measured values used were taken directly from the mine. Specific route will be a separate wind department 40. seams 9th floes located underlevel. The detailed the issue under the main haulage conquest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Roman Škuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava