Ondřej Masný

Bakalářská práce

Optimalizace větrní sítě Dolu Paskov

The Optimization of the Mine Ventilation Network of the Paskov Colliery
Anotace:
Tato práce zpracovává návrh úprav a redukce větrní sítě na lokalitě Sviadnov pro možnost odstavení hlavního ventilátoru v této lokalitě. Má jednak charakterizovat větrní síť Dolu Paskov, navrhnout změnu větrání po odstavení hlavního ventilátoru v lokalitě Sviadnov, a taktéž změnu větrání sloje 059. Odstavení hlavního ventilátoru v lokalitě Sviadnov se má pozitivně projevit z technicko-ekonomického …více
Abstract:
This work compiles draft of adjustment and reduction of the mine ventilation network in locality of Sviadnov for possibility of shutdown of main fan in this locality. Work’s object is to characterize mine ventilation network of Paskov Colliery, draft change of ventilation after mining reduction in locality of Sviadnov, and also anjustment of ventilation of seam no. 059 after mine reduction in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Rostislav Dajč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava