Mgr. Radka Puščiznová

Bakalářská práce

Etická dilemata pomáhajících pracovníků při práci s umírajícími a pozůstalými

Ethical dilemmas of helping workers in work with dying and bereaved
Anotace:
Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, jak stávající způsob zvládání a reakcí na etická dilemata pomáhajících pracovníků při práci s umírajícími a pozůstalými ovlivňuje péči o umírající a pozůstalé? Svou prací jsem chtěla upozornit, že práce s umírajícími by se neměla zabývat pouze biologickou stránkou člověka, ale i jeho sociálními, psychologickými a spirituálními potřebami a práce s pozůstalými …více
Abstract:
The objective of the bachelor thesis was to find the answer to question “How the current way of coping and responding to ethical dilemmas of helping workers in work with dying and bereaved impact on care for dying and bereaved?” In my thesis I aim to emphasize that working with dying clients should not only aim on biological needs, but also their social, psychological and spiritual needs and the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií