Bc. Petra Fajtová

Diplomová práce

Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice

Tertiary Education of Students with Hearing Impairment in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce s názvem “Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice“ obsahuje část empirickou a část teoretickou. První kapitola je zaměřena na problematiku sluchového postižení. Zabývá se klasifikací sluchových vad a etiologií a zaměřuje se na využívané diagnostické metody. Druhá kapitola seznamuje o systému vzdělávání jedinců se sluchovým postižením - a to od rané péče …více
Abstract:
The title of this diploma “Tertiary Education of Students with Hearing Impairment in the Czech Republic“ consists of two parts, theoretical and empirical. Chapter On is focused to the problems of hearing impairment – it deals with its classification and etiology, and methods used for diagnosing. Chapter Two offers a survey of educational systems for the hearing impaired persons – from the early intervention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta