Bc. Petra Fajtová

Master's thesis

Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice

Tertiary Education of Students with Hearing Impairment in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce s názvem “Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice“ obsahuje část empirickou a část teoretickou. První kapitola je zaměřena na problematiku sluchového postižení. Zabývá se klasifikací sluchových vad a etiologií a zaměřuje se na využívané diagnostické metody. Druhá kapitola seznamuje o systému vzdělávání jedinců se sluchovým postižením - a to od rané péče …more
Abstract:
The title of this diploma “Tertiary Education of Students with Hearing Impairment in the Czech Republic“ consists of two parts, theoretical and empirical. Chapter On is focused to the problems of hearing impairment – it deals with its classification and etiology, and methods used for diagnosing. Chapter Two offers a survey of educational systems for the hearing impaired persons – from the early intervention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta