Mgr. Andrea Svobodová

Diplomová práce

Mravnostní trestné činy

Immoral Offences
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Mravnostní trestné činy“ sestává ze 4 kapitol, ve kterých autor komplexně zpracovává danou problematiku nejen z pohledu právního, ale využívá taktéž poznatků kriminologie a kriminalistiky s přihlédnutím k faktům sexuologickým. První kapitola sestává z obecné charakteristiky mravnostní trestné činnosti, vymezení základních pojmů, zamyšlení nad možnými příčinami páchání …více
Abstract:
This thesis which deals with the topic of "Moral Crimes" consists of four chapters, in which the author handles the complex issues not only from a legal perspective, but also uses knowledge of criminology and criminalistics with regard to the facts of sexology. The first chapter consists of the general characteristics of the moral crime, the definition of basic terms, analyzes the possible causes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta