Mgr. Jana Surmová

Bachelor's thesis

Studium afinity DNA vazebných proteinů ke kvadruplexové DNA

Study of DNA binding proteins affinity to quadruplex DNA
Abstract:
Quadruplexes are local structures of DNA stabilized by negative supercoiling. Sequences able to form quadruplexes are present at the ends of telomeres or in the promoter regions of oncogenes and can play an important function in different cellular processes. Recently, many proteins that bind preferentially to quadruplex DNA were identified. IFI16 protein is a DNA binding protein belonging to the PYHIN …more
Abstract:
Sekvence schopné tvořit kvadruplexy se mohou vyskytovat na koncích telomer nebo v promotorových oblastech onkogenů. Je pravděpodobné, že tyto lokální struktury stabilizované záporným nadšroubovicovým vinutím mají důležitou funkci v různých procesech v buňce, a proto se staly cílem více studií. V poslední době bylo identifikováno mnoho proteinů, které se preferenčně vážou ke kvadruplexové DNA. Cílem …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta