Theses 

Využití vhodných nástrojů brand managementu v řízení značky zaměstnavatele – Vera Khlebnikova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Vera Khlebnikova

Diplomová práce

Využití vhodných nástrojů brand managementu v řízení značky zaměstnavatele

Implementation of appropriate brand management tools in employer branding

Anotace: Cílem této diplomové práce je analyzovat, jakým způsobem se implementují nástroje brand managementu v budování a řízení značky zaměstnavatele. Plněni tohoto cílů je v práce uskutečněno v první řadě kvalitativním výzkumem případové studie společnosti SAP a následným zmapování řízeni značky zaměstnavatele společností B2B sektoru. Vzhledem ke globální úrovni řízení značky zkoumaného zaměstnavatele, proveden následný výzkum faktorů, nejvíce důležitých pro mladé Češi při vyberu ideálního zaměstnavatele, pro blíží pochopní českého kontextu. Diplomová práce tak přináší vhled do předmětu zkoumání v prostředí B2B trhu, který je představen v literatuře dosud jen omezené. Další přínosem jsou výsledky výzkumu faktorů atraktivity zaměstnavatele, které mohou sloužit východiskem pro další výzkum jak pro zkoumanou společnost, tak i obecně pro analýzu v oblasti.

Abstract: The objective of this thesis is to analyse how are the tools of brand management in creating and managing the employer brand implemented. To achieve this objective there is, in the first step, quantitative research of SAP case study and follow-up analysis of employer brand management in the B2B sector. Due to global level of employer brand management of analysed company, there is an analysis of the most important factors of the Czech youth in the process of selecting the ideal employer. This helps to get a better understanding of the Czech context. This thesis thus provides an insight into the area of analysing B2B environment which is not widely represented in the current literature. Another contribution of this thesis are the outcomes of the research analysing employer attractiveness factors which can be foundation for another research in the analysed company or in general research in the field of brand management and creation and management of employer brand.

Klíčová slova: řízení značky zaměstnavatele, značka, značka zaměstnavatele

Keywords: employer branding, employer brand, Brand

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Martin Machek
  • Oponent: Jitka Černá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53236


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:09, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz