Bc. Petr Vilímec

Diplomová práce

Budování značky zaměstnavatele

Employer brand building
Anotace:
Obsahem práce je analýza dosud zjištěných teoretických východisek ktématu budování značky zaměstnavatele. Dále jsou vpráci sjednocenateoretická východiska ze souvisejících disciplín jako řízení lidských zdrojů, personalistika, marketing a psychologie, které budování značky zaměstnavatel ovlivňují. Výsledkem je ucelený přehled všech faktorů, které mají nabudování značky vliv, čímžvzniká obecně aplikovatelná …více
Abstract:
The content of this thesis is an analysis of current theoretical background of branding. Furthermore, the thesisunifies the theoretical basis of related disciplines such as human resource management, marketing and psychology, which affect empleyers branding.The result is a comprehensive overview of all the factors that affect brand building, and thus creates a generally applicable guide to the principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.