Bc. Simona Vinklová

Bakalářská práce

Aktéři regionálního rozvoje

Actors of Regional Development
Anotace:
Abstrakt Otázky možností podpory regionálního rozvoje se v současné době staly často diskutovaným tématem kromě jiného i z důvodu dopadů transformačních procesů 90. let na regionální diverzifikaci území. Práce představuje hlavní faktory vzniku a růstu regionálních diferencí v České republice v kontextu dominantních teorií regionálního rozvoje. Zvláštní důraz je kladen na představení hlavních aktérů …více
Abstract:
Abstract The possibilities of regional development are nowadays a topic often discussed. Besides others, this is due to the impact of transformation processes in 1990′s on the territorial diversification. This Bachelor´s Thesis presents the principal factors of formation and growth of regional differences in the Czech Republic in compliance with the dominant theories of regional development. Special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní