Ivana VAŇUŠOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Umění doprovázet v hospici

Art of accompanying in hospice
Abstract:
V minulosti pomáhali umírajícímu člověku většinou členové rodiny, v dnešní době se umírající lidé stále více přemísťují do institucí. Jedním z nich je i hospic. Bakalářská práce s názvem "Umění doprovázet v hospici" pohlíží na hospic jako na dům léčby bolesti. Je zaměřena na umění sociálního pracovníka doprovázet vážně nemocné a umírající pacienty v hospici. Cílem práce bylo poukázat na význam sociálního …more
Abstract:
In former times, it was family, who upheld deathward, nowadays deathward people are more often transferred to the institutions. Hospice is one of them. Baccalaureate work titled "Art of accompanying in hospice" regards hospice like house of treating pain. It is focused on art of caseworker, who accompany seriously ill people and deathward inmates in hospice. The goal of this work is to refer meaning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2010
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jaroslava Mužíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAŇUŠOVÁ, Ivana. Umění doprovázet v hospici. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická