Bc. Helena Chasikidisová

Master's thesis

Korupce ve veřejné správě (teoretické a experimentální přístupy)

Corruption in the Public Administration: Theory and Experiment
Abstract:
Cílem diplomové práce „Korupce ve veřejné správě: teoretické a experimentální přístupy“ je posouzení možností, které nabízí metody experimentální ekonomie v oblasti zkoumání korupce. Na základě analýzy korupčního klimatu České republiky a realizace ekonomického experimentu po vzoru zahraničních autorů rovněž zhodnocení jejich relevance v českém prostředí. První část práce je teoretickým vstupem do …more
Abstract:
The aim of the thesis "Corruption in the Public Administration: Theory and Experiment" is to assess the possibilities offered by the methods of experimental economics in the investigation of corruption. Based on the analysis of the corruption climate in the Czech Republic and implementation of an economic experiment along the lines of a similar experiment carried out abroad, it also strives to assess …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Radim Valenčík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration