Bc. Helena Chasikidisová

Master's thesis

Korupce ve veřejné správě (teoretické a experimentální přístupy)

Corruption in the Public Administration: Theory and Experiment
Anotácia:
Cílem diplomové práce „Korupce ve veřejné správě: teoretické a experimentální přístupy“ je posouzení možností, které nabízí metody experimentální ekonomie v oblasti zkoumání korupce. Na základě analýzy korupčního klimatu České republiky a realizace ekonomického experimentu po vzoru zahraničních autorů rovněž zhodnocení jejich relevance v českém prostředí. První část práce je teoretickým vstupem do …viac
Abstract:
The aim of the thesis "Corruption in the Public Administration: Theory and Experiment" is to assess the possibilities offered by the methods of experimental economics in the investigation of corruption. Based on the analysis of the corruption climate in the Czech Republic and implementation of an economic experiment along the lines of a similar experiment carried out abroad, it also strives to assess …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration