Bc. Boyi Wang

Bachelor's thesis

Diversity Management and Human Resource Management Measures in Multinational Corporations

Diversity Management and Human Resource Management Measures in Multinational Corporations
Anotácia:
Bakalářská práce se bude zabývat firemní kulturou a strategickou analýzou nadnárodních společností. Dalšími tématy jsou analýza směru vývoje organizační kultury a strategické analýzy pro současné i budoucí nadnárodní společnosti. Při zpracování vybraných témat budou shromažďovány, vyhodnocovány a analyzovány dostupné informace o organizační kultuře a strategické analýze. Společnost získá nějaké návrhy …viac
Abstract:
Bachelor thesis will deal with the corporate culture and strategic analysis of multinational corporations. Continuing topics are the analysis of development direction about the organizational culture and strategic analysis for current and future multinational corporations. During the processing of selected topics, the available information on organizational culture and strategic analysis will be collected …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedúci: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: Ing. Lenka Říhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration