Ing. Jana Čížková

Master's thesis

Poskytování nemocenských dávek v České republice po roce 1989

Administration of Sickness Benefits in Czech Republic after 1989
Abstract:
V roce 2006 byl v České republice přijat nový zákon o nemocenském pojištění, u kterého byla později účinnost stanovena od 1.1.2009. Diplomová práce se zabývá konfrontací navrhované změny v poskytování nemocenských dávek v ČR ( se zaměřením na konstrukci nemocenského ) se stávajícím systémem. Úvodní kapitoly jsou proto věnovány vzniku, historii a charakteristice nemocenského pojištění jako součásti …more
Abstract:
In 2006 in the Czech Republic adopted a new Act on Sickness Insurance, which was later determined the effectiveness of 1.1.2009. The thesis deals with the confrontation proposed changes in the provision of sickness insurance benefits in the Czech Republic ( with a focus on the construction of sickness benefits ) with the existing system. Introductory chapters are devoted to the creation, history and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní