Pavel Kumstát

Bakalářská práce

Silniční propojení města Děčín s dálnicí D8 v souvislosti s jeho vlivem na životní prostředí

Road linking the town of Decin in the D8 motorway in the context of its impact on the environment
Anotace:
V práci je popsán vývoj a současný stav procesu hledání přeložky komunikace I/13 v úseku mezi městem Děčín a dálnicí D8. Nejprve je stručně charakterizován prostor, ve kterém má být stavba realizována spolu s několika historicky a environmentálně zajímavými objekty a oblastmi. Dále práce obsahuje popis současného stavu tohoto úseku komunikace a provozu na něm včetně vývoje počtu dopravních nehod a …více
Abstract:
Thesis describes the progress and current stage in the process of shifting the communication I/13 in the section between the town of Děčín and highway D8. First there is a brief characterization of the space in which the construction should be done. The construction has several historical and environmental properties and areas.There is also the description of current stage of this part of road and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Martin Votrubec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy