Bc. Zuzana Mánková

Master's thesis

Mediální konstrukce mužské identity v českých seriálech: diskurzivní analýza

Media's construction of man's identity in Czech TV drama: discourse analysis
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na mediální konstrukci mužské identity ve vybraných českých seriálech Nemocnice na kraji města (1978) a Pojišťovna štěstí (2004). Metodou diskursivní analýzy se na dialozích seriálových postav třech vybraných dílů daných seriálů pokouší identifikovat diskursivní mechanismy, prostřednictvím kterých je konstruován obraz muže. Přednostně se snaží zjistit, zdali se mechanismy …more
Abstract:
This thesis is focused on a reconstruction of man´s identity in Czech TV dramas Nemocnice na kraji města (1978) and Pojišťovna štěstí (2004). By means of discourse analysis the thesis aspires to identify in the dialogues of serie´s characters the mechanisms by which the image of man is presented. It gives priority to detecting whether the given mechanisms of representation of man´s identity change …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií