Bc. Zuzana Mánková

Diplomová práce

Mediální konstrukce mužské identity v českých seriálech: diskurzivní analýza

Media's construction of man's identity in Czech TV drama: discourse analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na mediální konstrukci mužské identity ve vybraných českých seriálech Nemocnice na kraji města (1978) a Pojišťovna štěstí (2004). Metodou diskursivní analýzy se na dialozích seriálových postav třech vybraných dílů daných seriálů pokouší identifikovat diskursivní mechanismy, prostřednictvím kterých je konstruován obraz muže. Přednostně se snaží zjistit, zdali se mechanismy …více
Abstract:
This thesis is focused on a reconstruction of man´s identity in Czech TV dramas Nemocnice na kraji města (1978) and Pojišťovna štěstí (2004). By means of discourse analysis the thesis aspires to identify in the dialogues of serie´s characters the mechanisms by which the image of man is presented. It gives priority to detecting whether the given mechanisms of representation of man´s identity change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií