Marcela BLÁHOVÁ

Bakalářská práce

Strategický plán města Rumburk

Strategical plan of a town Rumburk
Anotace:
Má bakalářské práce s názvem {\clq}qStrategický plán města Rumburk`` se zaměřuje na proces vzniku samotného strategického dokumentu. Na začátku práce jsou popsány základní geografické údaje a údaje o hospodaření města. Poté se práce zaměřuje na dotazníkové šetření, které proběhlo mezi širokou veřejností a podnikatelskými subjekty ve městě, jenž bylo vyhodnoceno a výstupy z tohoto šetření byly použity …více
Abstract:
Has baccalaureate work with title {\clq}q strategic city map Rumburk" survey on suit rise himself strategic document. At the beginning work are circumscribed basic geographical data and data about economy cities. After it work survey on questionnaire inquiry that the went ahead among wide public and entrepreneurial subjects in town, who was teamed with and exits from hereof inquiry was used for SWOT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Mertlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHOVÁ, Marcela. Strategický plán města Rumburk. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická