Bc. Martin Chochola

Bakalářská práce

Ombudsman jako záruka zákonnosti veřejné správy

Ombudsman as a Warrant of Legality in Public Administration
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je popis institucí a nástrojů zajišťujících záruku zákonnosti veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k instituci Veřejného ochránce práv. Tato práce je členěna do tří tématických částí. V první kapitole je obecně definována veřejná správa a mechanismy zajišťující její legalitu. Druhá část je pak věnována institutu ombudsmana jak z historického hlediska, tak ve světle …více
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is the description of institutions and instruments providing assurance of the legality of public administration, with special regard to the institution of Ombudsman. This work is divided into three thematic sections. In the first chapter there is generally defined public administration and mechanisms to ensure its legality. The second part is dedicated to institute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa