Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová

Master's thesis

Vztah mezi diurnální preferencí, osobnostními faktory a vybranými faktory životního stylu

The relationship among Diurnal preference, personal factors and the specific factors of the lifestyle
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem mezi diurnální preferencí a faktory osobnosti a životního stylu. Teoretická část shrnuje poznatky o rytmicitě lidského prožívání, diurnální preferenci a jejím vztahem k osobnostním faktorům Neuroticismus, Extraverze a Svědomitost, k prokrastinaci a k vybranými faktorům životního stylu (např. frekvence kouření, frekvence konzumace alkoholu, pravidelnost životního stylu a …more
Abstract:
This thesis considers the relationship between diurnal preference, and personal features and the relationship between diurnal preference and life-style. The theoretical part concludes the basic findings about rhytmicity of human behaviour, diurnal preference and its relation to personality factors Neuroticism, Extraversion and Consciousness, to procrastination and to selected life-style features (e …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta