Bc. Lenka Randová Tajovská, DiS.

Diplomová práce

Analýza dodavatelsko-odběratelských vztahů podniku a jejich význam pro konkurenceschopnost podniku

Supplier-customer relations analysis and competetive advantage
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategie v podniku a v dodavatelsko-odběratelských vztazích. V úvodu jsou shrnuty poznatky o sektoru malých a středních podniků, strategickém managementu, konkurenceschopnosti a dodavatelsko-odběratelských vztazích. Cílem práce je s využitím teoretických poznatků strategického řízení provést analýzu vybraného podniku se zaměřením na dodavatelsko-odběratelské …více
Abstract:
The thesis is focused on a strategy in a company and in supplier-customer relations. The first part deals with a sector of small and medium enterprises, strategic management, competitiveness and supplier-customer relations. The goal of this thesis is to analyze a selected company with the intention of supplier-customer relations. On the base of acquired information from strategic analysis to propose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta