Bc. Vladimír Odor

Bachelor's thesis

Účtovná závierka banky

Financial statementa of bank
Abstract:
Main target of this project is to get closer look-up at bank statement of finances. In a first part, we identify the legal and conceptual mode of the final statements in terms and condition of Slovak Republic system. This part is followed by theoretical accounting objectives and purpose, guided by given principals and policy with the assumption of balanced items and entries. The content of the other …more
Abstract:
Cieľom tejto práce je priblížiť prezentáciu účtovnej závierky banky. V prvej kapitole si zadefinujeme právny a koncepčný rámec účtovnej závierky bánk v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalej si teoreticky vymedzíme ciel a účel účtovníctva, ktorého vedenie sa musí riadiť princípmi, zásadami a predpokladmi pre vykazované položky. Obsahom druhej kapitoly budú teoretické východiská a požiadavky Medzinárodných …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Reader: Ing. Mgr. Marta Lapková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management