Bc. Vladimír Odor

Bakalářská práce

Účtovná závierka banky

Financial statementa of bank
Abstract:
Main target of this project is to get closer look-up at bank statement of finances. In a first part, we identify the legal and conceptual mode of the final statements in terms and condition of Slovak Republic system. This part is followed by theoretical accounting objectives and purpose, guided by given principals and policy with the assumption of balanced items and entries. The content of the other …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je priblížiť prezentáciu účtovnej závierky banky. V prvej kapitole si zadefinujeme právny a koncepčný rámec účtovnej závierky bánk v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalej si teoreticky vymedzíme ciel a účel účtovníctva, ktorého vedenie sa musí riadiť princípmi, zásadami a predpokladmi pre vykazované položky. Obsahom druhej kapitoly budú teoretické východiská a požiadavky Medzinárodných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Oponent: Ing. Mgr. Marta Lapková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management