Ing. Zdeněk Patočka

Disertační práce

Optimalizace technologického procesu zpracování dat leteckého laserového skenování pro výpočet zásob lesních porostů

Technological process optimization of airborne laser scanning data processing for forest stand volume estimation
Anotace:
Letecké laserové skenování se již stalo základní součástí inventarizace lesů ve skandinávských zemích a Kanadě. Na svoji širší praktickou aplikaci v lesnictví v zemích střední Evropy však stále čeká. V první části této práce byl vyvinut postup pro modelování základních taxačních veličin, zejména zásoby lesních porostů, na bázi plošného přístupu (area-based approach), který je právě široce využíván …více
Abstract:
Airborne laser scanning has already become an essential part of forest inventories in the Nordic countries and in Canada. However, its wider practical forestry application in the Central European countries is awaiting. In the first part of this thesis, a procedure for modelling of the basic stand variables, especially forest stand volume, was designed using an area-based approach. Not only linear regression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta