Tomáš Zamec

Bakalářská práce

Využití leteckého laserového skenování k odhadu základních taxačních veličin lesních porostů na Školním lesním podniku Křtiny

Use of airborne laser scanning to estimate the basic forest stand variables in the Training Forest Enterprise Křtiny
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje princip leteckého laserového skenování (LLS) a příklady jeho aplikace v lesnictví. V praktické části je zkoumáno využití této technologie k inventarizaci listnatých porostů na Školním lesním podniku Křtiny. Ke zpracování dat z LLS byla použita metoda plošného přístupu. Pozemní šetření probíhalo na 30 inventarizačních plochách o velikosti 500 m2. S využitím sekvenčního …více
Abstract:
This bachelor thesis presents airborne laser scanning (ALS) principles and examples of its application in forestry. The use of technology within broad-leaved stands for forest inventory purposes in Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny is examined in practical part. For data processing an area approach was used. Field survey was performed in 30 plots with area of 500 m2 each. Using sequential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta