Theses 

Dopady výstavby sídliště Kamechy na rozvoj MČ Brno-Bystrc – Bc. Martin Synek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Martin Synek

Bakalářská práce

Dopady výstavby sídliště Kamechy na rozvoj MČ Brno-Bystrc

Impact of the Kamechy residential area development on the progression of urban part Brno-Bystrc

Anotace: Cílem bakalářské práce je zhodnocení výstavby nového sídliště Kamechy a její vliv na rozvoj městské části Brno-Bystrc. Pozornost bude věnována nejprve územnímu aspektu výstavby, který obsahuje problematiku atraktivity dané lokality pro bydlení a též předpokládaný a skutečný průběh výstavby a následně též širšímu kontextu výstavby, který v sobě zahrnuje především očekávané dopady na využití a výstavbu dopravní, technické a sociální infrastruktury a celkově otázky zvýšené lokální poptávky po službách.

Abstract: The purpose of this Bachelor thesis is to analyze the fabrication of the new residential area Kamechy and its impact on the development of the Brno-Bystrc urban neighbourhood. At the beginning it will be focused on the territorial aspect of the fabrication. This contains questions about the atractivity of this location for living and the expected and real process of the fabrication. Then the wide context of the fabrication will be illustrated. This mainly includes expected impacts on the usage and fabrication of the traffic, technical and social infrastructure and questions about the increased local request for services.

Klíčová slova: územní rozvoj, bydlení, Brno, bytová výstavba, territorial development, habitation, residential area development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:44, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz