Tian Lan

Bachelor's thesis

Knowledge, Skills, Personal Qualities and Competencies Appropriate for the Performance of the Auditing Profession

Knowledge, Skills, Personal Qualities and Competencies Appropriate for the Performance of the Auditing Profession
Abstract:
Zdrojem auditů je dlouhá doba a odpovědnost a úkoly auditu se stávají stále zdravějšími. Auditorské instituce a auditoři kontrolují a ověřují účetní závěrku auditovaného subjektu a další ekonomické údaje, určují, zda finanční stav a výsledky hospodaření jsou pravdivé, spravedlivé, zákonné a stížné, a vydávají písemný certifikát, který poskytuje auditorovi nebo správci přesné informace. Informace poskytnuté …more
Abstract:
The source of audits has been long and the responsibilities and tasks of auditing have become increasingly sound. Audit institutions and auditors inspect and verify the audited entity’s financial statements and other economic data, determine whether the financial status and business results are true, fair, lawful and complaint, and issue a written certificate to provide the auditor or trustee with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Tomáš Hládek
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration