Mgr. Klára Bicanová, Ph.D.

Doctoral thesis

From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit in the English and French Theoretical Writings of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries

From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit in the English and French Theoretical Writings of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries
Anotácia:
Tato disertační práce se zabývá především anglickým termínem wit v jeho moderním i historickém kontextu. Dále se zabývá literárními a estetickými důsledky pojmů wit a esprit, a jejich použitím v teoretických spisech několik kritiků v období raně moderní Anglie a Francie. Práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je přehodnocení anglického pojmu wit, který je dnes považován za poněkud zastaralý výrazový …viac
Anotácia:
ržený českým sémiotikem a divadelním teoretikem prof. Ivem Osolsobě a konečně sočasnou teorie her. Poslední podkapitola nejdříve poskytuje stručný pohled do renesanční rétoriky, z níž původní model vtipu vzešel, a představuje její hlavní předpoklady a prostředky, a následně popisuje historickou, filozofickou a kulturně-společenskou situaci ve Francii a Anglii sedmnáctého století. V druhé kapitole se …viac
Abstract:
This thesis deals primarily with the term wit and its modern and historical usage in literary and aesthetic theories. Further, it is concerned with the literary and aesthetic implications of the terms wit and esprit as they were theorized in critical writings of several authors of the early modern England and France. The thesis has two primary goals. The first goal is to re-assess the English concept …viac
Abstract:
aesthetic theories. The second subchapter analyzes theories of esprit expressed mainly in Discours de l’Esprit (1677) written by chevalier de Méré. While occupying a similar to position to Bouhours in terms of the merging of the literary and the social, Méré’s ideas of esprit turn from the ideals of the polite circles, typical for the seventeenth-century French culture, and emphasize the spiritual …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 2. 2011
  • Vedúci: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Věra Pálenská, CSc., Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / odbor:
Philology (4-years) / Literature Comparatistics