Eva VESELÁ

Bakalářská práce

Zavádění standardů v DpS Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Implementing standards in DPS Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
Anotace:
Bakalárská práce se zabývá zavádením standardu kvality v sociálních službách ve vybrané organizaci. Práce obsahuje podrobné informace o standardech kvality s durazem na práva uživatelu služeb v domove pro seniory. Obecná cást popisuje specifika seniorského veku, historii zavádení standardu sociální práce, podává informace o sociálních službách a o standardech sociálních služeb. Následuje cást bakalárské …více
Abstract:
This thesis deals with the introduction of quality standards in social services in a selected organization. The work includes detailed information about quality standards with an emphasis on service users rights in the home for the elderly. General section describes the specifics of senior age, a history of the implementation of standards of social work, also provides information on social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2012
Zveřejnit od: 11. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Eva. Zavádění standardů v DpS Čujkovova, Ostrava-Zábřeh. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií