Theses 

Nábor a adaptační program nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro region Severní Morava – Bc. Jana DRAŠÁKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana DRAŠÁKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Nábor a adaptační program nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro region Severní Morava

The recruitment and the adaptation program of new employees at Ceska pojistovna a.s. in the North Moravia Region

Anotace: Ve své diplomové práci jsem se zabývala náborem a adaptačním programem nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro Region Severní Morava. V teoretické části diplomové práce jsem na základě literárních pramenů definovala problematiku lidských zdrojů, jejich strategii a plánování, charakterizovala jsem náborový proces a adaptační program pracovníků. V praktické části jsem provedla analýzu současného personálního zabezpečení v podmínkách České pojišťovny, a.s. v Regionu Severní Moravy. Na základě posouzení současného způsobu provádění náboru a adaptačního programu nových zaměstnanců, jsem navrhla konkrétní adaptační projekt, který by mohl vést ke zlepšení přípravy a adaptace nových zaměstnanců v České pojišťovně a.s. pro Region Severní Morava.

Abstract: The aim of my dissertation was at the recruitment and the adaptation program of new employees at Ceska pojistovna a.s. in the North Moravia Region. I have defined the issue of human resources, its strategy and planning in the theoretical part of the dissertation, and described the recruitment process and the adaptation program of employees. I have presented the current staffing of the Ceska pojistovna, a.s. conditions in the North Moravia Region in the analytical part. On the basis of the current way of staffing and adaptation program assessment I have made drafts of the factual adaptation project, which could lead to an improvement of new employees´ adaptation at Ceska pojistovna, a.s. in the North Moravia Region.

Klíčová slova: Lidské zdroje, řízení lidských zdrojů, strategie a plánování lidských zdrojů, nábor pracovníků, adaptace pracovníků.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007
  • Identifikátor: 6506

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 01. 05. 2017

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=6506 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

DRAŠÁKOVÁ, Jana. Nábor a adaptační program nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro region Severní Morava. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:34, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz