Bc. Jana DRAŠÁKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Nábor a adaptační program nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro region Severní Morava

The recruitment and the adaptation program of new employees at Ceska pojistovna a.s. in the North Moravia Region
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala náborem a adaptačním programem nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro Region Severní Morava. V teoretické části diplomové práce jsem na základě literárních pramenů definovala problematiku lidských zdrojů, jejich strategii a plánování, charakterizovala jsem náborový proces a adaptační program pracovníků. V praktické části jsem provedla analýzu současného …více
Abstract:
The aim of my dissertation was at the recruitment and the adaptation program of new employees at Ceska pojistovna a.s. in the North Moravia Region. I have defined the issue of human resources, its strategy and planning in the theoretical part of the dissertation, and described the recruitment process and the adaptation program of employees. I have presented the current staffing of the Ceska pojistovna …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007
Identifikátor: 6506

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRAŠÁKOVÁ, Jana. Nábor a adaptační program nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro region Severní Morava. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 01. 05. 2017

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.