Zuzana Hynková

Bachelor's thesis

Analýza motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku

Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou motivace a stimulace zaměstnanců prodeje ve firmě Weidmüller, s.r.o. Bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci prodeje motivováni a stimulováni k plnění pracovních úkolů. Byl proveden polostrukturovaný rozhovor, který porovnával odpovědi zaměstnanců s očekáváním nadřízeného. Na základě zjištěných informací jsou v závěru práce …viac
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the motivation and stimulation of employees in company sales Weidmüller, s.r.o. Survey was carried out, in order to establish whether the sales staff are motivated and encouraged to perform work tasks. Semi-structured interview was conducted and compared the responses with the expectations of senior employees. Based on the information, the recommendations for increasing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/t3yvbm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií